Selefî / Vehhabî Ebû Sâid’e ve Ubeydullah Aslan’a Kısa Bir Cevap…

Selefî / Vehhabî Ebû Sâid’e ve Ubeydullah Aslan’a Kısa Bir Cevap…

Bir kardeşimin bana sorduğu bir soru vesilesi ile, Amelde Hanefî olup İ’tikad’da Maturîdî olmanın ne demek olduğunu kısaca (bildiğim kadarıyla) izah edeyim;

Kısaca İmam Maturîdî Hanefî Mezhebinin Üç büyük İmamının (İmam Ebû Hanîfe ve İmameyn) İ’tikâdî görüşlerini şerhetmiştir.
Biz nasıl ki Sahîh-i Buhârî’deki bir hadisi anlamak için Fethû’l-Bârî’ye veya Umdetû’l-Kârî’ye bakıyorsak bu da aynı şeydir.
İmam Maturîdî kendi dönemlerinde ortaya çıkan birtakım bid’ât ve bâtıl görüşlere karşı, özellikle felsefî cereyanlara ve Mu’tezîle’nin kelâmî görüşlerine karşı, Hanefî mezhebinin üç büyük İmamının İ’tikâdî görüşleri yeterli derecede detaylı ve tafsilatlı olmadığı için onları açmış, şerhetmiş detaylandırmıştır.

Daha sonraları İmam Mâturîdînin şerhi çok yaygınlaştığı için İ’tikâdî bakımdan “İ’tikâdda Hanefîyiz” dendiğinde tafsilat doğru anlaşılamadığı için “Evet biz İ’tikâd’da Hanefîyiz yani Hanefî mezhebinin üç büyük imamının i’tikâdına bağlıyız lakin o imamların i’tikadî görüşlerini en doğru şekilde anlayıp şerheden İmam Mâturîdî gibi anlıyoruz” mahiyetinde “Mâturîdî’ye uyuyoruz” denilir. Bu da İ’tikadda Maturîdî olmak demektir. Maturîdiyye Akâidini okumuş birisi sözkonusu iddiada bulunamaz, çünkü görür ki Mâturîdiyye akâidi tamamen Hanefî İmamlarının İtikadî görüşlerinden oluşur. Videoda görülen ( Ebû Said adlı Selefî/Vehhabî şahsın) itirazı da ancak bu konuda cahilce, bilgisizce, araştırma yapmadan girişilmiş bir atraksiyondan ibarettir.

Bu Ebû Said ve Ubeydullah Aslan dürüst olsunlar önce! Bunların iddiası nedir? Selefe uyduklarını iddia ediyorlar ama kime uyuyorlar? Elbette İbn Teymiyye’ye uyuyorlar. İbn Teymiyye’ye uyduklarında Selefe uymuş mu oluyorlar? Kime göre, neye göre?
Eğer “evet Teymiyye’ye uyduğumuzda Selefe uymuş oluyoruz” derler ise (ki öyle diyorlar) o halde İmam Maturîdîye uyulduğunda aslında Hanefî mezhebinin imamlarına uyulmuş olduğunu neden kabul edemiyorlar?
Aynı argümanlarla ve aynı söylemle düşünürsek, onlar da Selef-i Sâlihîn’i beğenmeyip İbn Teymiyye’ye uyuyorlar!
Bu dürüstlük değildir, bu sahtekarlıktır, bu alicengizdir, bu tahriftir, başka birşey değildir!!

Şükrü Yaşar


İlgili Video;

https://www.youtube.com/watch?v=gcIVwTJ7YiM&feature=youtu.be

Bir Cevap Yazın