Hadisleri Hevâya Arzetmek – 2

Meşhur Fransız Müsteşriklerinden biri olan Louis Massignon “Oryantalism” adlı kitabında diyor ki;  “Onların herşeylerini tahrib ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu. Artık: hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Anarşi veya intihar için olgun hale geldiler.”[Oryantalism,8] İçindeDevamı için tıklayın…

Hadisleri Hevâya Arzetmek – 1

“Kur’ân’a gitmek”, “Kur’ân’dan ilham almak” , “Kur’ân’ı yeniden anlamak” … Bunlar gibi dışı süslü ama içi boş söylemleri son yıllarda sıkça duyar olduk, lakin bugüne dek bu söylemler ile eylemlerin birbirine denk düştüğünü görebilmek neDevamı için tıklayın…

İslamoğlu Aslında Ne Diyor ?

Mustafa İslamoğlu’nun Âdem (a.s.) İle İlgili Görüşlerinin Doğru Tahlîli Eğer herhangi bir görüşü bir düşünceyi bir tezi tenkîd edecekseniz, önce görüş,düşünce, tez sahibinin ne dediğini, neyi kasdettiğini ve karînelerini, kazıyyelerini, delillerini iyice öğrenmeniz gerekir. BuDevamı için tıklayın…

Eleştiri & Gıybet

Eleştiri ile gıybeti birbirinden ayıramayan, ayırmakta zorlanan insanlar açısından, pervâsızca tenkid edip gıybete kaymak da, ilmen ve fikren karşı çıkmaya muktedir olunamayan her eleştiriyi gıybet olarak etiketleyip işin kolayına kaçmak da mümkün. Hadd-i vasatı tesbitDevamı için tıklayın…

Ehl-i Sünnet’in Kelâm Üslûbu Üzerine

Bu metot İslam devletinin Yunan, İran ve Hint kültürleriyle temasa geçip yabancı dillerden, tıp, fizik, felsefe, astronomi ve matematik gibi muhtelif bilimlere ait kitapların tercüme edilmesinden sonra yaygınlaşmıştır. Bu bilimlerin Arapçaya tercüme edilmesiyle bir yandanDevamı için tıklayın…

İslamoğlu ve Okuyan’ın Fikir Babası Abduh…

İslamoğlu’nun Adem a.s.’ın da babası olabileceği görüşü de, Mehmet Okuyan’ın Hz. Meryem’in çift cinsiyetli olabileceği görüşü de aslında ünlü modernistlerden mason Muhammed Abduh’a aittir. Muhammed Abduh, Ebrehe ordusunu taşlarla helâk eden kuşların hastalık taşıyan sineklerDevamı için tıklayın…

Geylânî Tefsiri Hakkında

Bir kardeşimin yönelttiği bir soru vesilesiyle, piyasaya “Geylânî Tefsiri” olarak sürülen eser ile ilgili yaptığım bir araştırmada, Necdet Tosun Hoca’nın bir makalesi çıktı karşıma. Makalede, bu eserin Şeyh Abdûlkâdir Geylânî (k.s.)’ye ait olmadığını ilmî delillerleDevamı için tıklayın…

Kur’ân-ı Kerim’i Anlama Yöntemine Dâir…

Tezekkür ve Tefakkuh Boyutlarıyla Kur’ân-ı Kerim’i Anlama Yöntemine Dair… Söze başlarken Kur’ân-ı Kerim’i anlamaktan neyi kastettiğimizi netleştirmemiz gerekiyor. Kur’ân-ı Kerim’i anlamanın yine Kur’ân temelli iki boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi tezekkür, ikincisi tefakkuh. “Kur’ân’ı senin lisanınlaDevamı için tıklayın…

Bil ki !…

Muhammed sûresi’nin 19. ayetinde “Fe’lem” diye başlar söze Yüce Allah.. Yani “bil ki” der; “Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur.” İnan ki ya da iman et ki demez. Bil ki bilinebilen bir şeydir; O’ndan başkaDevamı için tıklayın…

İmam Şâtıbî’den Arapça’ya Dâir…

“Arapçayı ve arap dilinin inceliklerini, kurallarını anlamakta mübtedî olan kimse, şerîatı anlamakta da ve hüküm çıkarmakta da mübtedîdir. Arâpçayı ve inceliklerini orta derecede anlayan kimse, şerîatı anlamakta ve hüküm çıkarmakta da orta durumdadır, son dereceyeDevamı için tıklayın…

GERÇEK SELEFÎLİK NEDİR?

GERÇEK SELEFÎLİK NEDİR? Herhangi bir meseleyi Ümmet ve Sahabe zemininde ele almak isteyen bir kimsenin kaçınılmaz olarak Usûl-i fıkıh ve Usûliddin zeminlerine girmesi gerekir. Bu iki ilim dalını görmezden gelen hiçbir tavrın ne selef neDevamı için tıklayın…