Mealcilik Nedir? -5

Mealcilere göre, eğer bir hadis akıllarına, modern değer yargılarına uymuyorsa kesinlikle Kur’ân’a da uymuyordur. Kur’ân’ı baştan sona hiç okumamış olsalar da böyledir. Çünkü “Benim peygamberim böyle birşey söylemiş olamaz”dır. Hz. Peygamberi(s.a.v.) hiç tanımasalar sa böyledir.Devamı için tıklayın…

Tavsiye Kitap Listesi (Tercüme) – Genel

TAVSİYE (TERCÜME) KİTAP LİSTESİ – GENEL Selamun aleykum. Bu kitap listesi, Ehli Sünnet Hassasiyeti ile, yaklaşık 4-5 ay süren özel bir araştırma, inceleme sonrası ve yaklaşık 5-6 yıllık tecrübe, birikim ışığında hazırlanmıştır. Listedeki isimlerin büyükDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir? -4

Mealcilik; sırf Sünneti inkâr edip Hz. Peygamberi devre dışı bırakabilmek için, Peygamberin namazı bizzat Allahtan öğrendiğini reddedip, Mekkede yaşayan ve kim olduğu bilinmeyen, ilmî ve tarihî hiçbir bilgi kaynağında geçmeyen, hayâlî birtakım insanlardan öğrendiğini söylemeDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir? -3

Mealcilik; Kertenkele hadisinde bahsi geçen kertenkelenin özel bir tür zehirli ve saldırgan kertenkele olduğu, her kertenkelenin kasdedilmediği kendisine açıkça ve detaylıca söylendiği halde, “Hayır, masum, zararsız bir hayvanı öldürmek dinimize aykırıdır, Benim Peygamberim böyle birşeyDevamı için tıklayın…

İbn Teymiyye ve Selefîlik

İbn Teymiyye, yazdıkları ve söyledikleri sebebiyle pek çok münazara meclisinin kurulmasına yol açmış ve döneminin ileri gelen alimleriyle bu meclislerde münakaşa etmek zorunda kalmıştır. Bu meclislerden birisi, el-Akidetu’l-Vasitiyye adıyla keleme aldığı i’tikat risalesi merkezinde veDevamı için tıklayın…

Öküz Altında Buzağı Aramak

“Elmalılı Merhum Tefsiri, Kütüb-i Sidde ve İslam Fıkhı Ansiklopedisi’nin Zaman Baskıları’na Dair..” Epey bir süredir, sıklıkla karşılaştığımız bir iddia, artık sıkıcı bir hal aldı. Meselenin aslına esasına vâkıf olmayan herkes fırsat buldukça dillendiriyor bu söylemiDevamı için tıklayın…

Modernistlerin Nasslarla Problemine Dâir

Nassları anlama konusunda modern aklı önceleyenlerin en önemli kırılma noktaları, en önemli arızaları; modern aklı mutlaklaştırıp, zihinlerindeki Allah/İlah tasavvurunu da bu modern aklın kabulleri ile çelişmeyecek şekilde oluşturmaktır. Zira, akıl ile kavranamayacak şeyleri bile yaratanDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir ?… -2

Mealcilik; “Kur’ân ile aranıza aracılar koymayın. Kur’ân’ı okuyan herkes anlayabilir. Kur’ân gayet anlaşılabilir apaçık bir kitaptır.” diyip sonra “Kur’ân’ı Anlama Yöntemi” adında kitap yazıp satmaktır. Çünkü “Kur’ân ile aranıza Peygamber, Sünnet, Sahabe, ulemâ, tefsir, usûlDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir?…

Mealcilik; “Kur’ân Dışı Vahyin İmkansızlığı” adında kitap yazıp, bu iddiaya delil olabilecek tek bir ayet bile gösterememektir. Kur’ân’da Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kur’ân ayetleri dışında vahiy almadığına dâir açık ve net hiçbir ayet yoktur. Allah Teâlâ(c.c.)’nınDevamı için tıklayın…