Nesh’in Bir Hikmeti

Bir ayetin hükmünün neshedilip tilâvetinin bâkî kalmasının hikmetlerinden birisi de şudur;
Nesh, çoğunlukla kullara kolaylık için yapıldığından zor olan hükümler kaldırılır. Ayetin tilâvetinin bâkî kalması, Allahın bu nimetini hatırlatması içindir.

İmam Celâleddin es-Suyûtî , el-İtkân Fi Ulûm’il-Kur’ân

Bir Cevap Yazın