Muhammed Avvame Hocaefendi’den Bir İktibâs

“Bazen, ‘Ebu Hanife falan konuda şöyle demiştir’ dediğimizde ‘o masum değildir’ deniliyor. Evet tabii ki masum değildir. Ancak bu hususta Hanefî mezhebinden binlerce âlim onun bu görüşünü incelemiş, tartışmış ve sonunda onaylamıştır. Dolayısıyla bu görüş artık yalnızca Ebu Hanife’nin görüşü olmaktan çıkarak binlerce âlimin görüşü haline gelmiştir.
Aynı şekilde İmam Buhârî, Sahîh’ine bir hadis dercedip onun sahih olduğunu söylediğinde, ‘İmam Buhârî masum değildir’ deniliyor. Evet masum değildir fakat falan, falan ve falan muhaddis de onu desteklemiştir. Öyle ki kitap, Buhârî’nin Sahîh’i olmaktan çıkarak ümmetin Sahîh’ine dönüşmüş.”

Muhaddis Muhammed Avvame Hocaefendi

Bir Cevap Yazın