Modernistlerin Nasslarla Problemine Dâir

Nassları anlama konusunda modern aklı önceleyenlerin en önemli kırılma noktaları, en önemli arızaları; modern aklı mutlaklaştırıp, zihinlerindeki Allah/İlah tasavvurunu da bu modern aklın kabulleri ile çelişmeyecek şekilde oluşturmaktır.
Zira, akıl ile kavranamayacak şeyleri bile yaratan bir Allah inancı, retoriklerini, paradigmalarını çökertir. Bu sebeple, ellerinde kalan son kabulleri, son dayanakları olan Kur’ân’ın metnini de akılları doğrultusunda yorumlamak, te’vil etmek mecburiyetindedirler.
Nübüvvet, Mûcize, Gayri Metluvv Vahiy, İsa a.s.’ın nüzûlü ve babasız dünyaya gelmesi, Musa a.s.’ın ağaç ile konuşması, İbrahim a.s.’ın yanmaması, Yakub a.s.’ın gözlerinin bir gömlekle açılması, ayın ikiye yarılması v.s. gibi nass ile sâbit olan birçok hususu binbir türlü te’vil ve muğâlata ile reddetmeleri bu psikolojinin ürünüdür.

Aslında temel sorun, ilahlaştırdıkları akıllarını aşan, idrâk kapasitelerini yerle bir eden, kutsallarından bir başkası olan bilimin temel kanunlarını tersyüz eden bir İlah’ın varlığından rahatsızlık duyuyorlar için için ama bunu kendilerine bile itiraf edemiyorlar.
Allah’a din öğretmeye kalkışmaları bunun en önemli göstergesidir.

 

Şükrü Yaşar 

Bir Cevap Yazın