Mealcilik Nedir?…

Mealcilik; “Kur’ân Dışı Vahyin İmkansızlığı” adında kitap yazıp, bu iddiaya delil olabilecek tek bir ayet bile gösterememektir.

Kur’ân’da Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kur’ân ayetleri dışında vahiy almadığına dâir açık ve net hiçbir ayet yoktur. Allah Teâlâ(c.c.)’nın münezzel kelâmı iki kısımdır;
Bunlardan birisi; Allah Teâlâ(c.c.)’nın Cibril(a.s.)’a; “Peygambere de ki: Rabbin sana şunu yapmanı söylüyor, şunları yapmanı emrediyor.” buyurmasıdır. Cibril a.s. ise Allahın bu dediklerini iyice anlar ve Peygambere bildirir. Ancak Cibril (a.s.)’ın bu vahyi iletirken ki sözleri Allah’ın kelâmının aynısı değildir.
Daha sonra ise Hz. Peygamber (s.a.v.) Allah Teâlâ(c.c.)’dan gelen bu emri uygular. Ama bu uygulama Kur’ân’a bir ayet olarak geçmez. Çünkü Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber(s.a.v.)’e bildirdiği emir ve yasakların, talimatların, tavsiyelerin, uyarıların v.s. illâ ki Kur’ân’a bir ayet olarak yazılması gibi bir şart, zorunluluk yoktur. Böyle bir şarta zorunluluğa delâlet eden herhangi bir ayet te yoktur.
Bununla ilgili yüzlerce örnek verilebilir.

Mesela;
Hz. Peygamber (s.a.v.) “Namazda her rekatta Fâtihâ okuyacaksınız” der ya da Cum’â günü çağrısı yapılan ve alışverişin bırakılmasını emreden ayetteki namazın Cum’â’nın öğle vakti namazı olduğunu söyler ve bunu uygular ama bu hükümler ve uygulamalar Kur’ân’da yoktur.
Eğer Allah’ın(c.c.) Hz. Peygambere(s.a.v.) bildirdiği herşeyin Kur’ân’a bir ayet olarak yazılması şart, zorunlu olsaydı, bahsettiğimiz bu detayların da Kur’ân’da olması gerekirdi.

İlginçtir ki; Kur’ân Dışı Vahyin İmkansızlığını savunmaya çalışan gürûh ta namazlarında her rekatta Fâtihâ okurlar, Cum’â günü de Cum’â namazını hep öğlen kılarlar, ikindi vakti Cum’â namazı kılan hiç yoktur. Ama Kur’ân Dışı Vahiy de yoktur(!)…

Yerseniz tabii…

Bir Cevap Yazın