Mealcilik Nedir? -4

Mealcilik; sırf Sünneti inkâr edip Hz. Peygamberi devre dışı bırakabilmek için, Peygamberin namazı bizzat Allahtan öğrendiğini reddedip, Mekkede yaşayan ve kim olduğu bilinmeyen, ilmî ve tarihî hiçbir bilgi kaynağında geçmeyen, hayâlî birtakım insanlardan öğrendiğini söyleme gafletine düşmektir.

Mealcilik; teoride her fırsatta akla vurgu yapıp, pratikte tam tersini yapmaktır çünkü…
Mealcilik; aklını kiraya vermektir.

Bir Cevap Yazın