Mealcilik Nedir? -3

Mealcilik;
Kertenkele hadisinde bahsi geçen kertenkelenin özel bir tür zehirli ve saldırgan kertenkele olduğu, her kertenkelenin kasdedilmediği kendisine açıkça ve detaylıca söylendiği halde, “Hayır, masum, zararsız bir hayvanı öldürmek dinimize aykırıdır, Benim Peygamberim böyle birşey söylemiş olamaz” diyerek cevab vermektir.
Mealcilik; akla vurgu yapıp, bu vurgunun aksi istikamette davranmaktır.

Ek bilgi:
Hadiste bahsedilen keler, Araplar arasında sâmmü abras adı verilen iri, siyah benekli zehirli türleridir. Çünkü hadiste el-vezağa kelimesi geçiyor Bunlar çok itici ve zararlı, kanı bir insanın bedenine sıçradığı takdirde orada alaca hastalığını meydana getiren hayvanlardır. Kimi hayvanlar kendilerine zarar vermeyen insanlara aç kalmadıkça zarar vermezler, fakat bu bahsettiğim keler türü insanları nerede görse zarar veren türden pis bir hayvan. Bu hayvanın girdiği sulardan insana büyük zararlar gelir. Özellikle bu hayvan tuzu bulduğu zaman içine girip yuvar­lanır, onun temas ettiği tuzlarda insanlara alaca hastalığı veren bir madde oluşur.
Ayrıca taksonomide isimleri Heloderma suspectum ve Heloderma horridum isimli kelerler de zehirlidirler ve zehirleri çok kuvvetlidir.Bunlar günümüzde soyu tükenmeye yüz tutmuş hayvanlar ve en çok Amerika’daki çöl iklimine yakın bölgelerde bulunur fakat bu hayvanların genel olarak yaşadığı yerler çöllerdir.

Bir Cevap Yazın