Kitapları, Sohbetleri, Seminer ve Dersleri TAVSİYE EDİLENLER ve EDİLMEYENLER

KİTAPLARI, SOHBETLERİ, FİKİRLERİ, GÖRÜŞLERİ, SEMİNER ve DERSLERİ TAVSİYE EDİLENLER ve EDİLMEYENLER

Selamun aleykum,

Daha önce yayınladığımız tavsiye kitaplar listesine ek olarak, bu listeyi de yayınlamanın elzem olduğunu düşündük. Bizlere ya da hocalarımıza sıklıkla “Kimleri okuyabiliriz, kimleri okumalıyız?, Kimleri dinlemeliyiz, takip etmeliyiz?” sorusu , sıklıkla sorulan bir sorudur.

Kitaplarını okuyabileceğiniz, sohbetlerini, derslerini, seminerlerini takip edebileceğiniz isimleri , son yüzyılda yaşamış olan ve/veya halen sağ olan kişilerden oluşturduk. Bu isimlerin birçoğunu zaten biliyoruz, yakından takip ediyoruz, sohbetlerini takip ediyor, kitaplarını eserlerini okuyoruz. Bazı isimleri ise yakından tanımasak ta, hocalarımızın görüşleri tavsiyeleri ışığında listemize dahil ettik. Unuttuğumuz isimler elbette vardır, hatırlatıldığı takdirde listemize ekleyeceğiz inşaAllah.

Listemiz 2 Bölümdür;

1. Bölümde Tavsiye edilenler mevcuttur.

2. Bölümde ise tavsiye edilmeyenler mevcuttur yani okunması, izlenmesi, takip edilmesi -bizce- zararlı olan şahıslar.

2. Bölümün en başında ünlü oryantalistleri, müsteşrikleri ve daha sonra onları takip eden Modernistleri, Reformistleri zikrettik. Devamında ise bazı görüşlerinden dolayı tavsiye etmediğimiz isimleri aldık listeye.
Ve sonra Vehhâbî, Selefî akımın müelliflerini ve daha sonra Şii müellifleri, yazarları listeledik.

Bir de hakkında sükût ettiklerimiz var, yani bazı kitapları (ya da sohbetleri) faydalı olup ta, bazı kitapları (ya da sohbetleri) sıkıntılı, zararlı olanlar, onları listeye dahil etmedik.

Listede “Tavsiye Edilenler” kısmında yer alan birçok ismin sohbetlerine, seminerlerine, “EhliSünnetinSesi” adlı youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

| Şükrü Yaşar


1. BÖLÜM – TAVSİYE İSİMLER

* Muhammed Zâhid el-Kevserî
* Ömer Nasuhî Bilmen
* Elmalılı Hamdi Yazır
* Bediüzzaman Said Nursî
* Mustafa Sabri Efendi
* Abdulfettah Ebû Ğudde
* Muhammed Avvâme
* Emin Saraç
* M. Mustafa el-Azâmî
* Muhammed Ali es-Sabûnî
* Vehbe Zuhaylî
* Subhi es-Sâlih (İhtiyatlı)
* Muhammed Acac el-Hatîb
* Mustafa es-Sibâî
* Ahmed Davudoğlu
* Babanzâde Ahmed Nâim
* Şuayb el-Arnavûd
* Ahmed Serdaroğlu
* Musa Topbaş
* Mahmut Toptaş
* İsmail Cerrahoğlu
* Ali Osman Koçkuzu
* Muhammed Konyevî
* Seyyid Muhammed Raşid Erol
* Nurettin Boyacılar
* Üstâz İsmail Çetin
* Mehmet Zâhid Kotku
* Osman Nuri Topbaş
* Mahmud Esad Coşan
* Tahir Büyükkörükçü
* Muhammed Emin Er
* Muhammed Mutâ Haznevî
* Ali Ulvi Kurucu
* Hasan en-Nedvî
* Mehmet Ildırar (Yarbay)
* Haydar Hatipoğlu
* Gönenli Mehmet Efendi
* Mahmud Sami Ramazanoğlu
* Mahmud Ustaosmanoğlu
* Necip Fâzıl Kısakürek
* Seyyid Muhammed Alevî el-Mâlikî el-Hasenî
* Sadrettin Yüksel
* Sıddık Naci Eren
* Sâid Havvâ
* Hasan el-Bennâ
* Seyyid Abdülhakîm Arvâsî
* Seyyid Ahmet Arvâsî
* Necip Fazıl Kısakürek
* Mehmet Savaş
* M. Cevat Akşit
* Şerafettin Kalay
* Seyyid Fevzettin Erol
* Talat Koçyiğit
* Ebubekir Sifil
* Bayram Ali Öztürk
* Kemal Sandıkçı
* Ahmet Yaşar
* Bekir Topaloğlu
* Hamdi Arslan
* Ahmet Efe
* Muhammed Salih Ekinci (el-Ğursî)
* Selçuk Eraydın
* M. Said Çetin
* Halil Nurullah
* Hamdi Arslan
* Abdullah Demircioğlu
* Ali Ulvi Uzunlar
* Emin Aşıkkutlu
* Yavuz Köktaş
* Serdar Demirel
* İhsan Şenocak
* Kadir Mısıroğlu
* Talha Hakan Alp
* Mehmet Fatih Kaya
* Hüseyin Avni Kansızoğlu
* Ömer Faruk Korkmaz
* Mahmud Eren
* Hamdi Döndüren
* Ahmet Hamdi Yıldırım
* Mehmet Talu
* Timurtaş Uçar
* Necdet Tosun
* Mustafa Kara
* Mustafa Aşkar
* Kasım Şulul
* İhsan Süreyya Sırma
* Ethem Ruhi Fığlalı
* Rifat Okudan
* Rıza Çöllüoğlu
* Cüneyt Köksal
* Ferzende İdiz
* Vahit Göktaş
* İsmail Karaçam
* Adnan Demircan
* Fatma Kızıl
* Aynur Uraler
* Şemsettin Bektaşoğlu
* İsmail Yelkenci
* Ahmet Özbay
* Mehmet Özşenel
* Abdullah Aydınlı
* Raşit Küçük
* Özcan Hıdır
* Erdinç Ahatlı
* Fatih Çıtlak
* Cemal Aydın
* Mahmut Karakış
* Muhammed Emin Yıldırım
* Abdurrahman Büyükkörükçü
* Ahmet Tahir Dayhan
* Murat Türker
* Cağfer Karadaş
* Şerafettin Gölcük
* Kamil Çakın
* Nihat Hatipoğlu
* Ali Kara
* Ali Eren
* Mehmet Şevket Eygi
* Dilaver Selvi
* Ali Kaya
* İsmail Lütfi Çakan
* M. Yaşar Kandemir
* Halil Günenç
* Sezai Karakoç
* Cemil Meriç
* Halil İbrahim Kutlay
* İbrahim Hatiboğlu
* Muhammed Emin Yıldırım
* Nurettin Yıldız (İhtiyatlı)
* Said Havvâ
* Teoman Duralı
* Abdurrahman Aslan
* Bedri Gencer
* Ahmet Tomor
* Ali Ramazan Dinç
* Ethem Cebecioğlu
* Yasin Pişgin
* Halis Aydemir
* Ali Arslan
* Orhan Çeker
* Metin Yiğit
* Selahattin Polat
* Yavuz Ünal
* Tahsin Görgün
* Salim Öğüt
* Ömer Türker
* Recai Karakoç
* Abdülmetin Balkanlıoğlu
* Abdulkadir Şener
* Orhan Ençakar
* Fatih Kalender
* Hüsamettin Vanlıoğlu
* Abdullah Hiçdönmez
* Cübbeli Ahmet Hoca
* Ömer Faruk Akkaya
* Muhammed Özkılınç
* Ekrem Buğra Ekinci
* Mustafa Armağan
* Ahmet Şimşirgil
* Talha Uğurluel
* Ömer Tuğrul İnançer
* Mahmud Erol Kılıç (İhtiyatlı)
* Mustafa Fayda
* Muhsin Demirci
* Salih Mirzabeyoğlu
* Asım Cüneyt Köksal
* İbrahim Halil Üçer
* Recep Şentürk
* Şakir Kocabaş
* İhsan Fazlıoğlu
* Fatih Şeker
* İsmail Kara
* Ahmet Yücel
* Şevket Kotan
* Ali Pekcan
* Yusuf Kerimoğlu (Hüsnü Aktaş)
* Hidayet Zertürk
* Soner Duman
* Dücane Cündioğlu (İhtiyatlı)
* Murat Kaya
* Adem Ergül
* Metin Yurdagür
* Yusuf Ziya Keskin
* Muhittin Uysal
* Ahmet Özel
* Mustafa Fayda
* Abdullah Yıldız
* Servet Armağan
* Abdülhamid Birışık
* Yusuf Ziya Kavakçı
* İbrahim Tüfekçi
* Ahmed Turan Aslan
* Mustafa Demirkan
* İbrahim Halil Er
* Burak Kızıldaş
* Harun Çetin


 

 

TAVSİYE EDİLMEYENLER

* Tavsiye Edilmeyen Yayınevleri

[ OTTO YAYINLARI]
[ANKARA OKULU YAYINLARI]
[KURAMER YAYINLARI]
[DÜŞÜN YAYINCILIK]
[ADIM PRODÜKSİYON]
[ADIM KİTAP]
[AKABE VAKFI YAYINLARI]
[SÜLEYMANİYE VAKFI YAYINLARI]
[İSTANBUL YAYINLARI]
[OZAN YAYINCILIK]
[KAYNAK YAYINLARI]
[ANLAM YAYINLARI]

Kitapları, Makaleleri ve/veya Görüşleri Türkçe’ye tercüme edilmiş olan Ünlü Oryantalistler / Müsteşrikler;

* Joseph Schacht
* Ignaz Goldziher
* Gautier Herald A. Juynboll
* Harald Motzki
* Rudi Paret
* Roger Garaudy
* Reinhart Dozy
* John Wansbrough
* Abraham Geiger
* Hamilton Alexander Rosskeen Gibb
* Arent Jan Wensinck
* Snouck Hurgronje
* Ernest Renan
* Theodor Nöldeke
* Philip Khuri Hitti
* S. Wensink
* Reynold Alleyne Nicholson
* Pascale Casanova
* Guillaume Postel
* Henri Lammens
* Louis Massignon
* M. A. Palacios
* C. De Faucault
* K. Cragg
* Aloys Sprenger
* William Muir
* Simon Ockley
* David Samuel Margoliouth
* Guibert de Nogent
* Thomas Erpenius
* Samuel Marinus Zwemer
* Duncan Balck Macdonald
* Von Grunebaum
* Gordon Pruett
* Leone Caetani
* J. M. S. Baljon
* Josef Horovitz
* Noel J. Coulson
* Rudolf Bultmann
* Daniel Brown
* Paul Tillich
* John Wilson
* John Hick
* Robert J. Wuthnow
* Peter L. Berger
* Thomas Luckmann
* Samuel P. Huntington
* Hansfried Kellner
* M. J. Kister
* Gerlof Van Vloten
* Montgomery Watt
* Wael B. Hallaq
* Richarde E. Palmer
* Bernard Lewis
* Franz Rosenthal
* Charles J. Adams

*********************************
* Muhammed Halefullah
* Musa Carullah Bigiyef
* Mahmut Ebu Reyye
* Sa’d el-Mersafî
* Fazlur Rahman
* Muhammed Esed
* Ali Şeriati
* Rashad Khalife (Reşad Halife)
* Muhammed Abduh
* Gulam Ahmet Perviz
* Abdullah Çekralevi
* Mahmud Muhammed Taha
* Ahmed Emin
* Seyyid Ahmet Han
* Ayetullah Humeyni
* Cemaleddin Afgani
* Reşid Rıza
* İlhami Güler
* Mustafa İslamoğlu
* Mehmet Okuyan
* Hayri Kırbaşoğlu
* Abdülaziz Bayındır
* Hüseyin Atay
* Ercüment Özkan
* Ömer Öngüt
* Atasoy Müftüoğlu
* İbrahim Sarmış
* M. Sait Hatiboğlu
* Edip Yüksel
* Caner Taslaman
* Ali Abdurrazık
* Taha Hüseyin
* Muhammed Hüseyin Heykel
* Tevfik Sıdkî
* Mirza Bakır
* Mihr Ali İskender Evrenesoğlu
* Harun Yahya (Adnan Oktar)
* Yaşar Nuri Öztürk
* Zekeriya Beyaz
* Bayraktar Bayraklı
* Mustafa Öztürk
* Haydar Baş
* Mehmet Çelik
* İhsan Eliaçık
* Muhammed Esed
* Ebu’l Ala Mevdudî
* Hakkı Yılmaz
* Süleyman Ateş
* Alparslan Kuytul
* Ali Rıza Demircan
* Bünyamin Erul
* Enbiya Yıldırım (Bazı kitapları okunabilir)
* Muhammet Nur Doğan
* İsrafil Balcı
* Turan Dursun
* Abdullah Draz
* Hasan Hanefi
* Mehmet Emin Maşalı
* Hasan Onat
* Hasan Elik
* Muhammed Abid El-Cabiri
* Ahmet Akbulut
* Sonia Cihangir
* Hidayet Şefkatli Tuksal
* İsmail Hakkı İzmirli
* Ahmed Hulusi
* Mehmet Azimli
* Sönmez Kutlu
* Abdulgaffar Aslan
* M. Ragıp İmamoğlu
* Kemal Işık
* M. Yusuf Guraya
* Mehmet Yaşar Soyalan
* Safinaz Kazım
* Cemre Demirel
* Hasan Hafızoğlu
* İzzet Derveze
* Beşir İslamoğlu
* Tunahan Bozkurt
* Hüda Kaya
* Bilgin Erdoğan
* Hasan Eker
* Abdurrahman Şarkavi
* Abdulhalim Ebu Şakka
* Münir Muhammed Gadban
* Hüseyin Kerim Ece
* Ömer Noyan
* Abdullah Ali
* Musa Şimşekçakan
* Hatice İslamoğlu Erdem
* Saadettin Merdin
* Münib Engin Noyan
* Emine Şenlikoğlu
* Şaban Karataş
* Talat Sakallı
* Taha Hüseyin
* Selim Türcan
* Salih Akdemir
* Muhammed İkbal
* Hüseyin Çelik
* Nasr Hamid Ebu Zeyd
* Hüseyin Hansu
* Muzaffer Doğan
* Fatih Okumuş
* Faruk Gürbüz
* Bünyamin Doğruer
* Nihat Ergün
* Nevzat Tartı
* Mehmet Ulukütük
* Muammer Bayraktutar
* Mehmet Akif Koç
* Mahmut Demir
* Yusuf Suiçmez
* Handan Yalvaç Arıcı
* Ziya Şen
* Abdülcelil Candan
* Hasan Eker
* Ekrem Sağıroğlu
* Şahin Güven
* Muhammed Gazali
* Yunus Cengiz
* Harun Savut
* Mahmud Esad
* Ahmet Hatiboğlu
* İsmail Hakkı Ünal
* Necdet Subaşı
* M. Nesim Doru
* Yunus Kaplan
* Veysel Kaya
* Kadir Demirci
* İbrahim Özdemir
* İhsan Çapçıoğlu
* Birsen Banu Okutan
* Ömer Dumlu
* Fethi Kerim Kazanç
* Mehmet Akgün
* Osman Aydınlı
* İbrahim Emiroğlu
* Aygün Akyol
* Abdülcelil Bilgin
* İrfan Aycan
* Hadiye Ünsal
* Mustafa Özkan
* Muhit Mert
* Murat Akarsu
* Abdullatif Harputi
* Süleyman Gezer
* Kenan Ayar
* Ferit Uslu
* Cevad Ali
* M. Şemsettin Günaltay
* Mehmet Paçacı
* Mehmet Bayraktar
* İsmail Nacar
* Zakir Naik
* Adil Çiftçi
* Vahidüddin Han
* Şinasi Gündüz
* Şaban Ali Düzgün
* Mehmet Evkuran
* Muammer Esen
* Metin Yasa
* Mehmet Mahfuz Söylemez
* Namık Kemal Okumuş
* Musa Bağcı
* Mevlüt Uyanık
* Mesut Okumuş
* Şaban Öz
* Latif Tokat
* Fatih Yitek
* Hüseyin Akyüz
* Hüseyin Aygün
* Mevlüt Özler
* Mevlüt Erten
* Mahmut Aydın
* Halil İbrahim Bulut
* Sami Şekeroğlu
* Ertuğrul Döner
* Cengiz Batuk
* Ömer Özpınar
* Atik Aydın
* Abdurrahman Candan
* Süleyman Dilmen
* Muhittin Bozkurt
* Şaban Piriş
* Ahmet Şat
* Yunus Vehbi Yavuz
* İsmail Aydın
* Veli Urhan
* Mahmut Aydın
* Nihat Uzun
* Davut İltaş
* Mehmet Bilen
* Hüseyin Arslan
* Şaban Karataş
* Muzaffer Barlak
* Naif Yaşar
* Yasin Meral
* Ömer Müftüoğlu
* Zeynel Abidin Aydın
* Rıza Savaş
* Talip Türcan
* Zeki Bayraktar
* Bülent Şahin Erdeğer
* Ahmet Abay
* Abdullah Yıldız
* Erdem Uygan
* Fatih Orum
* Sait Çamlıca
* Enis Doko
* Yahya Şenol
* Emre Dorman
* Kuran Araştırmaları Grubu
* Enes Alimoğlu
* Servet Bayındır
* Mustafa Gök
* Cengiz Duman
* Suat Erdoğan
* Hasan Mustafa Aslan
* Abdurrahman Yazıcı
* Fehmi İlkay Çeçen
* Aydın Mülayim
* Ali Akın
* Erhan Aktaş
* Mehmet Durmuş
* Hüseyin Bülbül
* Mehmet Kürşad Atalar
* Mehmet Ali Durmuş
* Ayşe Ulya Özek
* Ahmet Murat Sağlam
* Kashif Ahmed Shehzade
* Afşin Bilgili
* Erden Erdem
* Abdurrahman Abdullahoğlu
* Kaan Göktaş
* Davut Dağ
* Binyamin Abrahamov
* M. Seyyid Ahsen
* Sinan Yağmur
* Lokman Çilingir
* Yasin Gündoğdu
* Levent Gültekin
* Ahmet Hulusi
* Cemalnur Salgut
* Uğur Koşar


SELEFÎ & VEHHÂBÎ MÜELLİFLER ve YAYINEVLERİ

[Guraba Yayınevi]
[Polen & Karınca Yayınevi]
[Takva Yayınları]
[Ashab Yayınları]
[Hivda İletişim]
[ÜmmülKura Yayınevi]
[Tevhid ve Sünnet Yayınevi]
[Ey İnsanlar Yayınları]
[Beyaz Karınca Yayınları]
[Tevhid Yayınları]
[BeyazMinare Yayınevi]

* İbn Teymiyye
* Muhammed Bin Abdülvehhab
* Said el Kahtani
* Nasır el Umer
* Amr Abdulmünim Selim
* Abdullah Bin Abdulhamid El-Eseri
* Muhammed El-Humeyyis
* Ebu Muhammed El Makdisi
* İbn Useymin
* Necmi Sarı
* Ahmed Muhammed Davud
* Ahmed Ferid el Mısri
* Yasir Burhami
* Hanifi Akın
* Ahmed Kalkan
* Feyzullah Birışık
* Sefer bin Abdurrahman el-Havali
* Mehmet Alptekin
* Abdülkadir bin Abdülaziz
* Süleyman b. Abdullah
* Muhammed b. Sultan el-Masumi
* Seyfullah Erdoğmuş
* Kadı Allame Şeyh Muhammed Buhayt el-Muti’i
* Hasan el-Arumi
* Ali Haşşan
* Ahmed Sa’d Hamdan
* Abdulaziz b. Abdillah b. Baz
* Abdurrahman b. Nasır el-Berrak
* Yahya b. Muhammed ed-Dilemi
* Abdülkayyüm es-Süheybani
* Ubeydullah Arslan
* Abdullah Yolcu
* Hüseyin Cinisli
* Emrah Orhan Kurugöllü
* Faysal B. Kazzar el-Casim
* Fadl İlahi
* Ziyaeddin el Kudsi
* Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki
* Bender b. Nayif el-Uteybi
* Abdülkayyüm es-Süheybani
* Muhammed el Arifi
* Ali b. Nufeyyi el-Uleyyani
* Ebu Hanzala (Halis Bayuncuk)
* Abdullah Yolcu
* Abdülhamid Es-Suheybani
* Ahmed b. Abdurrahman el-Kadi
* Müfrih b. Süleyman el-Kavsi
* Salih el Fevzan
* Ömer Süleyman Abdullah el-Eşkar
* Ahmed Er Rumi El-Hanefi
* Muhammed b. Ahmed b. İsmail el-Mukaddem
* Selim b. el-Hilali
* Kevser Muhammed el-Minavi
* Salih Abdurrahman el-Husayyin
* Hamed b. İbrahîm el-Harikî
* Nasır El-Kıfari
* Abdulazim b. Bedevi el-Halefi
* Hafız B. Ahmed El-Hakemi
* Muhammed Abdullah el-Vuheybi
* Muhammed Nasruddin Elbani
* Amr Abdulmünim Selim
* Ahmed B. Osman El-Mezyed
* Abdulkerim Bekkar
* Nasır B. Abdülkerim El-Akl
* Abdulaziz B. Nasır El-Cüleyyil
* Muhammed Surur Zeynelabidin
* Nazım b. Muhammed Sultan El-Misbah
* Naci B.Dayil Es-Sultan
* Selman Nasif ed-Dahduh
* Ebu Basir et-Tartusi
* Alihan Musayev
* Ahmet Ferit
* M. Abdülhadi el-Mısri
* Halil Herras
* Ebu Abdullah Abdurrahman Abdullah


Şİİ MÜELLİFLER ve YAYINEVLERİ

[ASR YAYINEVİ]
[KEVSER YAYINCILIK]
[Ahlulbeyt Yayınları]
[Al-i Taha Yayınları]
[Asr Yayıncılık]
[Ensariyan]
[Kevser Yayınları]
[Neva Yayınları]
[Oniki İmam Yayınları]
[Önsöz Yayıncılık]
[Velayet Yayınları]
[Fecr Yayınları]

* İmam Humeyni
* Ayetullah Hamanei
* Muhammed Ticanî Semavî
* Mehdi Aksu
* Cevat Gök
* Abdulbaki Gölpınarlı
* Muhammed Cevad Horasani
* Seyit Mehdi Saidi
* Hasan Alimi Bektaş
* Cevad Muhaddisi
* Ammar İlter
* Seyyid Cevad Mustafavi
* Hüseyin B. Muhammed İbrahim El-Tiflisi
* Metin Atam
* Abbas Azizi
* Ayetullah İbrahim Emini
* Mehdi Pişvai
* H. Şeyh Necmu’d-din Tabesi
* Seyyid Ali Musevi Germarudi
* Ayetullah Destgayb
* Ayetullah Seyyid Ali Hamenei
* M. Muhammedi İştihardi
* Cafer el-Beyati
* Metin Hasanov,, Hilal Hasanov,
* Muhammedi Reyşehri
* Serdar Aytekin
* Kerim Uçar
* Cumhur Atam
* Hidayet Koşaca
* Ebulfez Kocadağ
* Allame Şerafüddin
* Dr. Muhammed Rıza Yektai
* Muhsin Kıraati
* Kasım Süphani
* Zeynep Sercani
* Fatih Kahramani
* Metin Atam
* Seyyid Mesut Masumi
* Muhammed Hüseyin F.Zade
* Abdullah Turan
* Yalçın Bulut – Serkan Ünlü
* Cafer Bendiderya – Cafer Bayar

Kitapları, Sohbetleri, Seminer ve Dersleri TAVSİYE EDİLENLER ve EDİLMEYENLER” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın