İslamoğlu ve Okuyan’ın Fikir Babası Abduh…

İslamoğlu’nun Adem a.s.’ın da babası olabileceği görüşü de, Mehmet Okuyan’ın Hz. Meryem’in çift cinsiyetli olabileceği görüşü de aslında ünlü modernistlerden mason Muhammed Abduh’a aittir.
Muhammed Abduh, Ebrehe ordusunu taşlarla helâk eden kuşların hastalık taşıyan sinekler olduğunu, Cinlerin bir mikrop türü olduğunu, insanların sadece Hz. Adem’den değil ırklarına göre çeşitli insan orijinlerinden geldiklerini, Hz. Meryem’in Îsâ (a.s.)’a babasız hamile kalmasının çocuk sahibi olacağına dâir ilâhi habere kuvvetli imanının oluşturduğu psikoloji ile bedeninde çift cinsiyet etkileşimi meydana gelmiş olabileceğini iddia etmiştir. Ve yine Kur’ân’da açıkça bildirilen birçok mûcizeyi türlü te’villere tâbî tutarak akla ve modern çağa uygun hale getirme çabası ortaya koymuştur. Abduh’un bu görüşleri nerden aşırdığı ise mâlumdur.

Ezcümle günümüz Türkiyesinde mealciler, modernistler tarafından ortaya atılan fikirlerin hiçbiri özgün değildir. Hepsi de bidat ve küfür çöplüğünde eşelenip buldukları her bâtıl, mesnedsiz, tutarsız iddiayı benimseyip, allayıp pullayıp Müslümanlara satmaya uğraşmaktadırlar. Bunlar aşkın egoizmin, farklılık fetişizminin ve pozitivizmin sonuçlarıdır.

Şükrü Yaşar

Bir Cevap Yazın