“Falanca Kur’ân’ı Doğru Anlıyor” Ne Demektir ?

“Falanca Kur’ân’ı doğru anlıyor” dediğinizde zımnen şunu söylemiş olursunuz; “Evet ben Kur’ân’ı doğru anlıyorum, bu sebeple falancanın doğru anladığına hükmedebiliyorum. Eğer ben doğru anlamamış olsam, onun doğru anladığına nasıl emin olabilirim ve doğru anladığına nasıl ve neye dayanarak hükmedebilirim ?!”

Peki bu sözü söyleyen kişinin Kur’ân’ı doğru anladığının delili nedir ?…

Meselâ;
“İmam Ebû Hanîfe, İmam Şâfii, İmam Eşârî, İmam Mâturîdî, İmam Mâlik Kur’ân’ı yanlış anladılar ama Mustafa İslamoğlu Kur’ân’ı doğru anlamıştır” diyen bir kişi neye dayanmaktadır?

A- Hevâsına
B- Koltuğa
C- Modernizmin İğdiş Ettiği Kotalı Aklına
D- Oryantalistlere
E- “Benim Hocam Hata Yapmaktan Münezzehtir”
F- Hepsi

Şükrü Yaşar

Bir Cevap Yazın