Kategori: Yazılarım

Teşbih, Ta’til ve Tenzîh Akîdeleri Üzerine

Allah’ın sıfatları ile ilgili yapılan tartışmalar sonucunda İslâm toplumu içerisinde belli başlı fikir akımları ve taraftarları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Allah’ın zat, sıfat ve isimleri hakkındaki düşünce ve telâkkîlerinin, kendilerine isim olarak verilmesine sebep olanDevamı için tıklayın…

İ’tikâdî Kırılmalar ve Suskun Âlimler

  Resulûllah(s.a.v.)’in birçok hadis-i şerifinde defaatle vurguladığı ve en çok sakındırdığı Ahir zaman’ın belki de son dönemecine girdiğimiz bu yüzyılda, modernizm’in seküler anlayışını “İslâmî” bir zarf içinde, dini bir ambalajla sunan oryantalistlerin,  mü’minlerin islâm anlayışını/algısınıDevamı için tıklayın…

İlim Bir Nokta İdi…

“akla uyduk, bir garîb âvâre düşdü gönlümüz..” Nef’î Ürettiklerimiz yaralara merhem olmuyor, etrafımızda gittikçe çoğalan, çoğaldıkça büyüyen ve büyüdükçe önümüzdeki ufku görmemize engel olan, görüş açımızı kapatan gürültü ve bilgi kirliliğine katkı sağlıyor sadece… AfilliDevamı için tıklayın…

Yaza(maya)bilenlere…

Yaza(maya)bilenlere… Yazmak diyince akla gelen kamaşma, durup dururken gözünün seyirmesi gibi bazen.. Ha deyince gitmeyen… Harflerin ve hecelerin cümle oluşturabilmek için bir araya toplanması, imece usûlü bir dert inşaatıdır çoğu zaman. Yazmak, sıradan insanların harcıDevamı için tıklayın…

Cahit Zarifoğlu -ve Şiir- Okumak

Şiir okumak -okuyabilmek daha doğrusu- açıkça söylemek isterim ki, herkesin harcı değildir, (burada şiiri seslendirmekten/yorumlamaktan bahsetmiyorum elbette). Bunu söylerken kastettiğim şiirler, kafiye tuttuysa sal gitsin şeklinde baştan sağma yazılmış, hiçbir sanatsal nitelik taşımayan, duyguları anlatabilme,Devamı için tıklayın…