Kategori: İlmî Yazılarım

Ateist Bir İddiaya Cevap Üzerinden Mealcilerin Mantıksızlığına Bir Örnek: “Kur’ân Allah Teâlâ’nın Sözleri mi Hz. Peygamber’in Hadisleri mi?”

 Bir konu ile ilgili araştırma yaparken önüme açılan sitelerden birisinde (pozitifateizm) aşağıdaki yazıya(1) denk geldim, Yazının konusu “Kur’ân gerçekten Allah’ın Sözleri mi?” Bu sorunun cevabını arayan yazıda, Kur’ân’ın Allah kelâmı değil, Peygamberin sözleri(hadisleri) olduğunu söylüyor.Devamı için tıklayın…

Hadisleri Hevâya Arzetmek – 2

Meşhur Fransız Müsteşriklerinden biri olan Louis Massignon “Oryantalism” adlı kitabında diyor ki;  “Onların herşeylerini tahrib ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu. Artık: hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Anarşi veya intihar için olgun hale geldiler.”[Oryantalism,8] İçindeDevamı için tıklayın…

Hadisleri Hevâya Arzetmek – 1

“Kur’ân’a gitmek”, “Kur’ân’dan ilham almak” , “Kur’ân’ı yeniden anlamak” … Bunlar gibi dışı süslü ama içi boş söylemleri son yıllarda sıkça duyar olduk, lakin bugüne dek bu söylemler ile eylemlerin birbirine denk düştüğünü görebilmek neDevamı için tıklayın…

İslamoğlu Aslında Ne Diyor ?

Mustafa İslamoğlu’nun Âdem (a.s.) İle İlgili Görüşlerinin Doğru Tahlîli Eğer herhangi bir görüşü bir düşünceyi bir tezi tenkîd edecekseniz, önce görüş,düşünce, tez sahibinin ne dediğini, neyi kasdettiğini ve karînelerini, kazıyyelerini, delillerini iyice öğrenmeniz gerekir. BuDevamı için tıklayın…

Teşbih, Ta’til ve Tenzîh Akîdeleri Üzerine

Allah’ın sıfatları ile ilgili yapılan tartışmalar sonucunda İslâm toplumu içerisinde belli başlı fikir akımları ve taraftarları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Allah’ın zat, sıfat ve isimleri hakkındaki düşünce ve telâkkîlerinin, kendilerine isim olarak verilmesine sebep olanDevamı için tıklayın…

İ’tikâdî Kırılmalar ve Suskun Âlimler

  Resulûllah(s.a.v.)’in birçok hadis-i şerifinde defaatle vurguladığı ve en çok sakındırdığı Ahir zaman’ın belki de son dönemecine girdiğimiz bu yüzyılda, modernizm’in seküler anlayışını “İslâmî” bir zarf içinde, dini bir ambalajla sunan oryantalistlerin,  mü’minlerin islâm anlayışını/algısınıDevamı için tıklayın…

İlim Bir Nokta İdi…

“akla uyduk, bir garîb âvâre düşdü gönlümüz..” Nef’î Ürettiklerimiz yaralara merhem olmuyor, etrafımızda gittikçe çoğalan, çoğaldıkça büyüyen ve büyüdükçe önümüzdeki ufku görmemize engel olan, görüş açımızı kapatan gürültü ve bilgi kirliliğine katkı sağlıyor sadece… AfilliDevamı için tıklayın…