Kategori: Yazılarım

Bakkal Muhabbetleri – 4

….. Akıllararası seyahatlerimden birinde karşılaştığım ve ciddî mânâda dikkatimi celbeden/cezbeden ve cezbettiği oranda da önemsiz olan bir konu vardı ( “di”li geçmiş zaman eki var burada). Hani sizlere daha önce bahsettiğim  Mao’nun “Voytung” hadisesinin devamındaDevamı için tıklayın…

Kıyâme Sûresi ve Beyân Hakkında…

İmam Fahruddîn er-Râzî (rh.a.) Mefâtihû’l-Gayb isimli tefsirinde, Kıyâme Sûresi 16-19 âyetlerinin(*) tefsiri sadedinde, bu âyetlerin nüzûl sebeblerinden en önemlisi olarak, Hz. Peygamberin (s.a.v.) Cebrâil (a.s.)’ın kıraâtiyle birlikte âyetleri tekrarladığını ve bu kıraât esnâsında, ilme olanDevamı için tıklayın…

Ateist Bir İddiaya Cevap Üzerinden Mealcilerin Mantıksızlığına Bir Örnek: “Kur’ân Allah Teâlâ’nın Sözleri mi Hz. Peygamber’in Hadisleri mi?”

 Bir konu ile ilgili araştırma yaparken önüme açılan sitelerden birisinde (pozitifateizm) aşağıdaki yazıya(1) denk geldim, Yazının konusu “Kur’ân gerçekten Allah’ın Sözleri mi?” Bu sorunun cevabını arayan yazıda, Kur’ân’ın Allah kelâmı değil, Peygamberin sözleri(hadisleri) olduğunu söylüyor.Devamı için tıklayın…

İlahiyatçı Hasan Elik Dini Neresinden Okuyor ?

MODERNİST İLAHİYATÇI HASAN ELİK’İN BAZI AYETLERİ TAHRİFİ HAKKINDA… Modernist İlâhiyatçılardan ve aynı zamanda hadis münkîri Doç. Dr. Hasan Elik “Dini Özünden Okumak” adlı kitabında, “Akıl Sağlığı” başlığı altında düşüncelerini belirtirken Kur’ân-ı Kerîm’den âyet-i kerîmeler nakletmişDevamı için tıklayın…

Mezheblere Dair…

Mezheb, yol demektir, usûl demektir. Kur’ân’ı ve Sünnet’i doğru anlama yolu, metodu, usûlü demektir. Mezhep kaçınılmaz bir zorunluluktur.   Günümüzde “Ben mezheblere uymam, sadece Kur’ân ile amel ederim.” diyen ya da “Ben mezheplere uymam Kur’ânDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir? -5

Mealcilere göre, eğer bir hadis akıllarına, modern değer yargılarına uymuyorsa kesinlikle Kur’ân’a da uymuyordur. Kur’ân’ı baştan sona hiç okumamış olsalar da böyledir. Çünkü “Benim peygamberim böyle birşey söylemiş olamaz”dır. Hz. Peygamberi(s.a.v.) hiç tanımasalar sa böyledir.Devamı için tıklayın…

Hadisleri Hevâya Arzetmek – 2

Meşhur Fransız Müsteşriklerinden biri olan Louis Massignon “Oryantalism” adlı kitabında diyor ki;  “Onların herşeylerini tahrib ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu. Artık: hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Anarşi veya intihar için olgun hale geldiler.”[Oryantalism,8] İçindeDevamı için tıklayın…

Hadisleri Hevâya Arzetmek – 1

“Kur’ân’a gitmek”, “Kur’ân’dan ilham almak” , “Kur’ân’ı yeniden anlamak” … Bunlar gibi dışı süslü ama içi boş söylemleri son yıllarda sıkça duyar olduk, lakin bugüne dek bu söylemler ile eylemlerin birbirine denk düştüğünü görebilmek neDevamı için tıklayın…

İslamoğlu Aslında Ne Diyor ?

Mustafa İslamoğlu’nun Âdem (a.s.) İle İlgili Görüşlerinin Doğru Tahlîli Eğer herhangi bir görüşü bir düşünceyi bir tezi tenkîd edecekseniz, önce görüş,düşünce, tez sahibinin ne dediğini, neyi kasdettiğini ve karînelerini, kazıyyelerini, delillerini iyice öğrenmeniz gerekir. BuDevamı için tıklayın…