Kategori: Parantez İçi

Kıyâme Sûresi ve Beyân Hakkında…

İmam Fahruddîn er-Râzî (rh.a.) Mefâtihû’l-Gayb isimli tefsirinde, Kıyâme Sûresi 16-19 âyetlerinin(*) tefsiri sadedinde, bu âyetlerin nüzûl sebeblerinden en önemlisi olarak, Hz. Peygamberin (s.a.v.) Cebrâil (a.s.)’ın kıraâtiyle birlikte âyetleri tekrarladığını ve bu kıraât esnâsında, ilme olanDevamı için tıklayın…

Terakkî İslâm’a Mânî midir ?

Twitter’da yeni bir hesap açmak istediğinizde, kaydolurken “insan mısın sen?” diye soruyor. Bir kavga sebebi olan bu soruyu bir insan değil de twitter sorunca, paşa paşa insan olduğunu isbat etmeye çalışıyorsun bazı tuhaf sorulara cevap yazarak.Devamı için tıklayın…

Modernistlerin Nasslarla Problemine Dâir

Nassları anlama konusunda modern aklı önceleyenlerin en önemli kırılma noktaları, en önemli arızaları; modern aklı mutlaklaştırıp, zihinlerindeki Allah/İlah tasavvurunu da bu modern aklın kabulleri ile çelişmeyecek şekilde oluşturmaktır. Zira, akıl ile kavranamayacak şeyleri bile yaratanDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir ?… -2

Mealcilik; “Kur’ân ile aranıza aracılar koymayın. Kur’ân’ı okuyan herkes anlayabilir. Kur’ân gayet anlaşılabilir apaçık bir kitaptır.” diyip sonra “Kur’ân’ı Anlama Yöntemi” adında kitap yazıp satmaktır. Çünkü “Kur’ân ile aranıza Peygamber, Sünnet, Sahabe, ulemâ, tefsir, usûlDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir?…

Mealcilik; “Kur’ân Dışı Vahyin İmkansızlığı” adında kitap yazıp, bu iddiaya delil olabilecek tek bir ayet bile gösterememektir. Kur’ân’da Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kur’ân ayetleri dışında vahiy almadığına dâir açık ve net hiçbir ayet yoktur. Allah Teâlâ(c.c.)’nınDevamı için tıklayın…

Eleştiri & Gıybet

Eleştiri ile gıybeti birbirinden ayıramayan, ayırmakta zorlanan insanlar açısından, pervâsızca tenkid edip gıybete kaymak da, ilmen ve fikren karşı çıkmaya muktedir olunamayan her eleştiriyi gıybet olarak etiketleyip işin kolayına kaçmak da mümkün. Hadd-i vasatı tesbitDevamı için tıklayın…

Bil ki !…

Muhammed sûresi’nin 19. ayetinde “Fe’lem” diye başlar söze Yüce Allah.. Yani “bil ki” der; “Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur.” İnan ki ya da iman et ki demez. Bil ki bilinebilen bir şeydir; O’ndan başkaDevamı için tıklayın…

Hadislerin Yazdırılmasına Dâir…

Modernist Bir İddia; – Hadisler madem önemliydi neden Kur’ân gibi yazdırılmadı? – Öncelikle şunu belirtelim ki Hadislerin hiçbir şekilde yazdırılmadığı asılsız ve isbat edilemeyecek boş ve kuru bir iddiadır, safsatadır. Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) dönemindeDevamı için tıklayın…

Akıl mı Nakil mi?

Dinî meselelerde, bâtıl bir görüş görünüşte hakk’a çok benze(til)diği için insanları cezbetmektedir.. Bu durumda akıl çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Çünkü aklın çalışma prensiplerini de, aklın kabul ve inkâr ölçülerini de doğuştan itibaren çevreden edinilen bilgilerDevamı için tıklayın…