Kategori: Modernizm & Mealcilik & Tarihselcilik

Mealcilik Nedir? -4

Mealcilik; sırf Sünneti inkâr edip Hz. Peygamberi devre dışı bırakabilmek için, Peygamberin namazı bizzat Allahtan öğrendiğini reddedip, Mekkede yaşayan ve kim olduğu bilinmeyen, ilmî ve tarihî hiçbir bilgi kaynağında geçmeyen, hayâlî birtakım insanlardan öğrendiğini söylemeDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir? -3

Mealcilik; Kertenkele hadisinde bahsi geçen kertenkelenin özel bir tür zehirli ve saldırgan kertenkele olduğu, her kertenkelenin kasdedilmediği kendisine açıkça ve detaylıca söylendiği halde, “Hayır, masum, zararsız bir hayvanı öldürmek dinimize aykırıdır, Benim Peygamberim böyle birşeyDevamı için tıklayın…

Modernistlerin Nasslarla Problemine Dâir

Nassları anlama konusunda modern aklı önceleyenlerin en önemli kırılma noktaları, en önemli arızaları; modern aklı mutlaklaştırıp, zihinlerindeki Allah/İlah tasavvurunu da bu modern aklın kabulleri ile çelişmeyecek şekilde oluşturmaktır. Zira, akıl ile kavranamayacak şeyleri bile yaratanDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir ?… -2

Mealcilik; “Kur’ân ile aranıza aracılar koymayın. Kur’ân’ı okuyan herkes anlayabilir. Kur’ân gayet anlaşılabilir apaçık bir kitaptır.” diyip sonra “Kur’ân’ı Anlama Yöntemi” adında kitap yazıp satmaktır. Çünkü “Kur’ân ile aranıza Peygamber, Sünnet, Sahabe, ulemâ, tefsir, usûlDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir?…

Mealcilik; “Kur’ân Dışı Vahyin İmkansızlığı” adında kitap yazıp, bu iddiaya delil olabilecek tek bir ayet bile gösterememektir. Kur’ân’da Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kur’ân ayetleri dışında vahiy almadığına dâir açık ve net hiçbir ayet yoktur. Allah Teâlâ(c.c.)’nınDevamı için tıklayın…

Hadisleri Hevâya Arzetmek – 2

Meşhur Fransız Müsteşriklerinden biri olan Louis Massignon “Oryantalism” adlı kitabında diyor ki;  “Onların herşeylerini tahrib ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu. Artık: hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Anarşi veya intihar için olgun hale geldiler.”[Oryantalism,8] İçindeDevamı için tıklayın…

Hadisleri Hevâya Arzetmek – 1

“Kur’ân’a gitmek”, “Kur’ân’dan ilham almak” , “Kur’ân’ı yeniden anlamak” … Bunlar gibi dışı süslü ama içi boş söylemleri son yıllarda sıkça duyar olduk, lakin bugüne dek bu söylemler ile eylemlerin birbirine denk düştüğünü görebilmek neDevamı için tıklayın…

İslamoğlu Aslında Ne Diyor ?

Mustafa İslamoğlu’nun Âdem (a.s.) İle İlgili Görüşlerinin Doğru Tahlîli Eğer herhangi bir görüşü bir düşünceyi bir tezi tenkîd edecekseniz, önce görüş,düşünce, tez sahibinin ne dediğini, neyi kasdettiğini ve karînelerini, kazıyyelerini, delillerini iyice öğrenmeniz gerekir. BuDevamı için tıklayın…