Aylar: Ekim 2017

Modernist Zevâtın bazı uzantıları (kuyrukları) Ezân-ı Muhammedî’nin Türkçe de okunabileceği safasatasını gündeme taşımaya çalışmıştı yakın zamanda. Ve bu safsatalarını güyâ İmam Ebû Hanîfe(rh.a.)’nin bir sözüyle refere etmeye uğraşmışlar. Biz de bu meseleye bir açıklık getirelim;Devamı için tıklayın…

İslamoğlu’nun Mâide/33 Ayetini Tahrifi Hakkında

Görmüş olduğunuz fotoğraf, İslamoğlu’nun “Hayat Kitabı Kur’ân / Gerekçeli Meal” adlı kitabından Mâide/33 ayetinin dipnotundan… Önce ayeti hatırlayalım; (اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَاداً اَنْ يُقَتَّلُٓوا اَوْ يُصَلَّـبُٓوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْد۪يهِمْDevamı için tıklayın…

İsnâd Sistemi Hakkında | Ahmet Tahir Dayhan Hoca

“Efendim İsrailiyyat’tan alıp sokuşturmuşlar”, falan filan… Bizim medeniyetimizin en bariz vasfı, bilginin “nereden alındığı belirtilerek yani kaynak gösterilerek” aktarılmasıdır. İslam coğrafyasının farklı köşelerinde farklı hoca ve talebe halkasına sahip olan kitapların tümü bir konuda ittifakDevamı için tıklayın…

İlahiyatçı Hasan Elik Dini Neresinden Okuyor ?

MODERNİST İLAHİYATÇI HASAN ELİK’İN BAZI AYETLERİ TAHRİFİ HAKKINDA… Modernist İlâhiyatçılardan ve aynı zamanda hadis münkîri Doç. Dr. Hasan Elik “Dini Özünden Okumak” adlı kitabında, “Akıl Sağlığı” başlığı altında düşüncelerini belirtirken Kur’ân-ı Kerîm’den âyet-i kerîmeler nakletmişDevamı için tıklayın…

Kadınların Câmi’ye Gitmesi

Zaman zaman sosyal medyada denk geldiğimiz şekilde Kadınların Camide Cemaat ile namaz kılması bağlamında Ehli Sünnet’e muhalif olarak görüş beyân edenlere, bu görüşü savunanlara cevaben, şunları söylemek/sormak isteriz;   Bu mesele hakkında bizlere ya daDevamı için tıklayın…

Muhammed Avvame Hocaefendi’den Bir İktibâs

“Bazen, ‘Ebu Hanife falan konuda şöyle demiştir’ dediğimizde ‘o masum değildir’ deniliyor. Evet tabii ki masum değildir. Ancak bu hususta Hanefî mezhebinden binlerce âlim onun bu görüşünü incelemiş, tartışmış ve sonunda onaylamıştır. Dolayısıyla bu görüşDevamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir? -7

Mealcilik; Kur’ân ayetlerinin sübûtunun kat’i oluşundan yani korunmuşluğundan hareketle, ayetleri okuduklarında anladıkları şeyin de kat’i olarak korunmuş olduğu zehâbına kapılmaktır. Yani kısaca ahmaklıktır. Şükrü Yaşar

Mezheblere Dair…

Mezheb, yol demektir, usûl demektir. Kur’ân’ı ve Sünnet’i doğru anlama yolu, metodu, usûlü demektir. Mezhep kaçınılmaz bir zorunluluktur.   Günümüzde “Ben mezheblere uymam, sadece Kur’ân ile amel ederim.” diyen ya da “Ben mezheplere uymam Kur’ânDevamı için tıklayın…

Mealcilere Göre Namaz Çeşitleri…

Mealci A Kişisi ve takipçileri: “Kur’ân’a göre namaz 3 vakittir. 2’şer rekattır.” Mealci B Kişisi ve takipçileri: “Kur’ân’a göre namaz 5 vakittir, her vakit 2 rekattır.” Mealci C Kişisi ve takipçileri: “Kur’ân’a göre namaz 2Devamı için tıklayın…

Modernistlerin “Ver-Kurtul” Kolaycılığı

Zihni modernite tarafından iğdiş edilmiş modern Müslümanlar, Batı’ya karşı, gerek Kur’ân’ın gerekse Sünnetin belirlediği birçok hükümden utandıkları için “Ver-Kurtul” basitliğiyle Batı’nın sevmediği hoş görmediği, eleştirdiği herşeyi “İslâm’da bu yok, Kur’ân’da şu yok, aslında şu şöyledir,Devamı için tıklayın…

Mealcilik Nedir? -5

Mealcilere göre, eğer bir hadis akıllarına, modern değer yargılarına uymuyorsa kesinlikle Kur’ân’a da uymuyordur. Kur’ân’ı baştan sona hiç okumamış olsalar da böyledir. Çünkü “Benim peygamberim böyle birşey söylemiş olamaz”dır. Hz. Peygamberi(s.a.v.) hiç tanımasalar sa böyledir.Devamı için tıklayın…